Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi Warszawa

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X50,00
PLN wydanych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi Warszawa (PZOI) to instytucja działająca w obszarze przetargów. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Nowolipie 31A, 01-02, Warszawa oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Pruszków.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak FIRMA RUTKOWSKI - Tadeusz Rutkowski oraz 0 innych.

Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi Warszawa funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Betonowanie, , Roboty Budowlane Wykończeniowe, Pozostałe, Konstrukcje Z Betonu Zbrojonego, Roboty W Zakresie Różnych Nawierzchni, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne, Wznoszenie Ogrodzeń.

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zlecono X przetargów i zamówień publicznych, koszty z przetargów realizowanych przez X podwykonawców wynosił: XXX X50,00 PLN.

Dane instytucji

Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi Warszawa

ul. Nowolipie 31A
01-02 Warszawa.
Województwo mazowieckie.

REGON: 1300111000000
Telefon: 22 8384935
Fax: 228383387
E-mail: *****@neostrada.pl

Komentarze

comments powered by Disqus