Prowod Sp. z o.o. Czarnowąsy

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XX XXX 090,00
PLN wydanych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Prowod Sp. z o.o. Czarnowąsy to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Kośnego 3, 46-020, Czarnowąsy oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Warszawa, Poznań, Rzeszów.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Sweco Consulting Sp. z o.o., Konsorcjum firm: INŻYNIERIA RZESZÓW S.A. oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o. o., Circle K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 0 innych.

Prowod Sp. z o.o. Czarnowąsy funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane W Zakresie Oczyszczalni Ścieków , Izolacja Cieplna, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Wynajem Maszyn I Urządzeń Wraz Z Obsługą Operatorską Do Prowadzenia Robót Z Zakresu Budownictwa Oraz Inżynierii Wodnej I Lądowej, Roboty Instalacyjne W Budynkach , Instalowanie Urządzeń Wentylacyjnych I Klimatyzacyjnych , Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych, Instalowanie Urządzeń Grzewczych, Wentylacyjnych I Klimatyzacyjnych .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zamknięto X zamówień publicznych, płatności z postępowań zamówień publicznych wykonanych przez X firm wynosił: XX XXX 090,00 PLN.

Dane instytucji

Prowod Sp. z o.o. Czarnowąsy

ul. Kośnego 3
46-020 Czarnowąsy.
Województwo opolskie.

REGON: 53094456400000
Telefon: 77 4691181
Fax: 774691184
E-mail: *****.*********@prowod.pl

Komentarze

comments powered by Disqus