Prezydent Miasta Tarnobrzega

Statystyki ogólne

XX8
Ilość zamówień
XXX XXX 074,13
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.3%
Z wolnej ręki
XX4
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Prezydent Miasta Tarnobrzega (PMT) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Kościuszki 32, 39-400, Tarnobrzeg oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Tarnobrzeg, Warszawa, Stalowa Wola, Rzeszów, Sandomierz, Kraków, Lublin, Łoniów, Nowa Dęba, Mielec.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Rejon Dróg Miejskich, Spółka z o.o., SKANSKA S.A., Klub Sportowy SIARKA Zakład Działalności Gospodarczej sp. z o.o., Usługowy Zakład Instalacyjno-Budowlany, Pracownia Projektowa B&W mgr inż. Wojciech Nanek, Tadeusz Dusak, Przedsiębiorstwo Usługowe WALBUD Spółka z o.o., Marian Gorycki, Tarnobrzeskie Biuro Usługowo-Inżynierskie KONTRAKT Ewa Pomana Gosztyła, .A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o. oraz 334 innych.

Prezydent Miasta Tarnobrzega funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty W Zakresie Różnych Nawierzchni, Usługi Biegłych , Roboty W Zakresie Kształtowania Terenów Zielonych, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty Malarskie.

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zamknięto XX8 zamówień publicznych, płatności z postępowań wykonanych przez XX4 firm wynosił: XXX XXX 074,13 PLN.

Dane instytucji

Prezydent Miasta Tarnobrzega

ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg.
Województwo podkarpackie.

REGON: 83041350900000
Telefon: 15 8226570
Fax: 0158222504
E-mail: *********@tarnobrzeg.tpnet.pl

Komentarze

comments powered by Disqus