Prezydent Miasta Legnicy

Statystyki ogólne

XX1
Ilość zamówień
XXX XXX 931,65
PLN wydanych w drodze zamówień
X.8%
Z wolnej ręki
XX7
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Prezydent Miasta Legnicy (PML) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: pl. Słowiański 8, 59-220, Legnica oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Legnica, Wrocław, Warszawa, Lubin, Poznań, Pszenno, Stary Sącz, Katowice, Raszówka, Łódź.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak ALEX Sp. z o.o., P.P.H.U. WERAN, Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., PARK-M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ARJ Nadzór, Projektowanie i Obsługa Inwestycji Roman Janusz, Intergraph Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SITKOWSKI Piotr Sitkowski, ul. Śląska 7/7, 59-220 Legnica, Małgorzata Lewandowska,, Iwona Tarnogórska-Oziębły,, Marzena Kasińska oraz 227 innych.

Prezydent Miasta Legnicy funkcjonując na rynku zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty W Zakresie Kształtowania Terenów Zielonych, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Monitory Ekranowe , Urządzenia Sieciowe, Roboty W Zakresie Kształtowania Terenów Sportowych I Rekreacyjnych, Komputer Biurkowy , Instalowanie Urządzeń Oświetlenia Drogowego .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zleciła XX1 przetargów , wydatki z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych przez XX7 wykonawców wynosił: XXX XXX 931,65 PLN.

Dane instytucji

Prezydent Miasta Legnicy

pl. Słowiański 8
59-220 Legnica.
Województwo dolnośląskie.

REGON: 39064725100000
Telefon: 76 7212100
Fax: 0767212115
E-mail: **@legnica.um.gov.pl

Komentarze

comments powered by Disqus