Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Statystyki ogólne

XX3
Ilość zamówień
XXX XXX 232,55
PLN wydanych w drodze zamówień
X.2%
Z wolnej ręki
XX0
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku (PZD, PZDwB) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522, Białystok oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Białystok, Michałowo, Pruszków, Zambrów, Bielsk Podlaski, Suraż, Zabłudów, Warszawa, Wasilków, Wysokie Mazowickie.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak BUDOMOST Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o., Strabag Sp. z o.o., Spółdzielnia Usług Rolniczych, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Spółka z o.o., Zakład Realizacji Inwestycji DROMOBUD Wojciech Borzuchowski, Zakład Drogowo-Transportowy Mirosław Lewczuk, BK-TRAS Roboty Drogowe , Borsukiewicz spółka jawna, Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT Sp. z o.o oraz 150 innych.

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku funkcjonując na rynku zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty Odwadniające, Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Usługi Odśnieżania , Usługi Usuwania Oblodzeń , Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Materiały Do Naprawiania Nawierzchni Drogowych , Nabycie Gruntów .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zleciła XX3 przetargów , wydatki z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych przez XX0 wykonawców wynosił: XXX XXX 232,55 PLN.

Dane instytucji

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
15-522 Białystok.
Województwo podlaskie.

REGON: 5066810100000
Telefon: 85 7402149
Fax: (085)740-22-19
E-mail: ***@pzd-bialystok.bianet.pl

Komentarze

comments powered by Disqus