Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Lędziny

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X40,00
PLN wydanych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Aktywność instytucji w przetargach
Data Rodzaj Szczegóły
2016-08-11 Wyniki Organizacja i prowadzenie 5-ciu Międzypokoleniowych Klubów Spotkań (MKS) na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego w gminach: Bieruń, Lędziny, Bojszowy, Imielin, Chełm Śląski dla uczestników projektu pt. Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie wraz z otoczeniem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionanalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX/Działanie 9.1/ Poddziałanie 9.1.6.
2016-07-27 Przetarg Organizacja i prowadzenie 5-ciu Międzypokoleniowych Klubów Spotkań (MKS) na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego w gminach: Bieruń, Lędziny, Bojszowy, Imielin, Chełm Śląski dla uczestników projektu pt. Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie wraz z otoczeniem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionanalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX/Działanie 9.1/ Poddziałanie 9.1.6.
2016-06-21 Przetarg Organizacja i prowadzenie 5-ciu Międzypokoleniowych Klubów Spotkań (MKS) na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego w gminach: Bieruń, Lędziny, Bojszowy, Imielin, Chełm Śląski dla uczestników projektu pt. Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie wraz z otoczeniem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX/ Działanie 9.1/ Poddziałanie 9.1.6.

Opis instytucji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Lędziny (PCPR) to zleceniodawca działający w obszarze przetargów. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Lędzińska 24, 43-140, Lędziny oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Warszawa.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Centrum Rozwiązywania PRoblemów Społecznych Rafał Gorczowski oraz 0 innych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Lędziny funkcjonując na rynku przetargowym zleca w ramach kategorii: Usługi Szkoleniowe .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zlecono X przetargów i zamówień , koszty z zamówień realizowanych przez X podwykonawców wynosił: XXX X40,00 PLN.

Dane instytucji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Lędziny

ul. Lędzińska 24
43-140 Lędziny.
Województwo śląskie.

REGON: 27628989000000
Telefon: 32 3240816
Fax: 323240816
E-mail: ****@powiatbl.pl

Komentarze

comments powered by Disqus