Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Statystyki ogólne

X2
Ilość zamówień
X XXX X04,00
PLN wydanych w drodze zamówień
X.1%
Z wolnej ręki
X0
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Aktywność instytucji w przetargach
Data Rodzaj Szczegóły
2014-10-14 Wyniki Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2014-10-07 Przetarg Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2014-08-21 Wyniki Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2014-08-21 Wyniki Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2014-08-14 Przetarg Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opis instytucji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży (PCPR, PCPRwŁ) to instytucja działająca w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400, Łomża oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Łomża, Białystok, Ostrołęka, Warszawa, Ełk, Janowiec Wlkp., Jednaczewo, Kalisz, Radzymin, Stawiski.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Ośrodek Szkolenia Kierowców Ryszard Kamiński, Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości, Robert Staluszka,, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, Ośrodek Terapii i Sportu, Dorota Zwierzyńska, Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego ALL-TOURIST, Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy,, Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Oddział w Białej Podlaskiej, Sylwia Malinowska oraz 30 innych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Usługi Szkolenia Zawodowego , Usługi Medyczne I Podobne, Usługi Szkoleniowe , Usługi Psychiatryczne Lub Psychologiczne , Usługi Szkół Jazdy , Usługi Rehabilitacyjne , Usługi Edukacji Osób Dorosłych Oraz Inne, Usługi Szkół Nauki Jazdy, Usługi W Zakresie Egzaminów Na Prawo Jazdy , Usługi Szkolenia W Dziedzinie Rozwoju Osobistego .

Bazując na danych publicznych szacujemy że na teraz zamknięto X2 zamówień publicznych, płatności z postępowań wykonanych przez X0 firm wynosił: X XXX X04,00 PLN.

Dane instytucji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża.
Województwo podlaskie.

REGON: 45067128900000
Telefon: 86 2156942
Fax: (086)2156970
E-mail: *********@wp.pl

Komentarze

comments powered by Disqus