Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X60,73
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie (PSSE, PSSEwC) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Łunawska 2A, 86-200, Chełmno oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Chełmno.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Spółdzielnia Produkcji Rolnej Osnowo oraz 0 innych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie funkcjonując na rynku zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane, Roboty W Zakresie Stabilizacji Gruntu, Roboty W Zakresie Stolarki Budowlanej, Roboty W Zakresie Burzenia, Montaż Instalacji Piorunochronnej , Różne Specjalne Roboty Budowlane, Roboty Malarskie, Zbrojenie , Betonowanie Konstrukcji, Roboty Remontowe I Renowacyjne.

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zleciła X przetargów , wydatki z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych przez X wykonawców wynosił: XXX X60,73 PLN.

Dane instytucji

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie

ul. Łunawska 2A
86-200 Chełmno.
Województwo kujawsko-pomorskie.

REGON: 87121479000000
Telefon: 56 6761700
Fax: 566761513
E-mail: ****.*******@pis.gov.pl

Komentarze

comments powered by Disqus