Powiat Stalowowolski Stalowa Wola

Statystyki ogólne

X8
Ilość zamówień
XX XXX 013,51
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.3%
Z wolnej ręki
X7
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Powiat Stalowowolski Stalowa Wola (PS) to instytucja działająca w obszarze przetargów. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Podleśna 15, 37-450, Stalowa Wola oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Stalowa Wola, Rzeszów, Radom, Tarnobrzeg, Warszawa, Annopol, Przyłęk, Jarosław, Kielce, Kraków.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak ANNEX Przedsiębiorstwo Sp. z o.o., Hurt-Papier Ryszard Cebula Sp.J., Poczta Polska Spółka Akcyjna, MNI TELECOM S.A. Wartość brutto oferty: 6 186,11 zł/ m-c, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Roman Olszowy prowadzący działalność gospodarczą pn. Zakład Remontowo - Budowlany Roman Olszowy, P.U.P.H. ELTEX T.R. Z.P.Ch., Zakład Instalatorstwa i Teletechniki Łączbud sp. z o.o., RESGRAPH Sp. z o.o., Zakład Robót Geodezyjnych INWAR oraz 67 innych.

Powiat Stalowowolski Stalowa Wola funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Budowlane, Roboty W Zakresie Stolarki Budowlanej, Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Usługi Nadzoru Budowlanego , Instalowanie Znaków Drogowych, Usługi Badań Katastralnych , Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Instalowanie Centralnego Ogrzewania.

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zlecono X8 przetargów i zamówień publicznych, koszty z przetargów realizowanych przez X7 podwykonawców wynosił: XX XXX 013,51 PLN.

Dane instytucji

Powiat Stalowowolski Stalowa Wola

ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola.
Województwo podkarpackie.

REGON: 83041347800000
Telefon: 15 6433709
Fax: 0156433602
E-mail: ******@powiatstalowa.pl

Komentarze

comments powered by Disqus