Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie

Statystyki ogólne

XX2
Ilość zamówień
XXX XXX 586,45
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.2%
Z wolnej ręki
XX9
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie (PRZDP, PRZDPwR) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: Miłocin 360, 35-959, Rzeszów oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Rzeszów, Błażowa, Zgłobień, Lutcza, Mielec, Warszawa, Leżajsk, Głogów Małopolski, Narol, Dynów.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., PPUH AN-FRANK Franciszek Cyganik, Firma Budowlana DOM-MOST, Firma SOŁONRES BW - Ewa Wanat, MG Infrastruktura Marian Wołczyk, Budowlano-Inżynierskie Biuro Projektowe WILPRO Krzysztof Wilk, Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., MARK-BUD, Usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD Marek Chromik, Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDOWLANI oraz 109 innych.

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie funkcjonując na rynku przetargowym zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty W Zakresie Konserwacji Dróg, Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Znaki Drogowe , Roboty Drogowe, Nadzór Nad Robotami Budowlanymi , Wznoszenie Barier Drogowych, Rekultywacja Nieużytków.

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zleciła XX2 przetargów , wydatki z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych przez XX9 wykonawców wynosił: XXX XXX 586,45 PLN.

Dane instytucji

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie

Miłocin 360
35-959 Rzeszów.
Województwo podkarpackie.

REGON: 125755700000
Telefon: 17 8636134
Fax: 0178636113
E-mail: ***_*******@poczta.onet.pl

Komentarze

comments powered by Disqus