Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu

Statystyki ogólne

XX7
Ilość zamówień
XX XXX 059,86
PLN wydanych w drodze zamówień
X.5%
Z wolnej ręki
XX0
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu (PŁWRPZP) to zleceniodawca działający w obszarze przetargów. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Sienkiewicza 3, 90-954, Łódź oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Łódź, Skierniewice, Piotrków Trybunalski, Koluszki, Piotrków Tryb., Pabianice, Tuszynek Majoracki, Warszawa, Wieluń, Tarnów.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Ewa Reczulska, Biuro Wycen i Obsługi Nieruchomości Agnieszka Jadwiszczak Rzeczoznawca Majątkowy, B. Flaherty Biuro Wyceny Nieruchomości, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o., Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Magdalena Lipińska, JK-INVEST Joanna Supera - Kozal, P.U. Górecka Małgorzata Śpionek Górecka, Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Danuta Glejzer, Łódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Informatyczne s.c. Michał Pawłowski i Maciej Jasik, Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych KARAD-GEO s.c. oraz 110 innych.

Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu funkcjonując na rynku zamówień publicznych zleca w ramach kategorii: Usługi W Zakresie Nieruchomości, Usługi Badań Katastralnych , Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Usługi Sporządzania Map , Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty Odwadniające I Nawierzchniowe, Usługi Ubezpieczeniowe , Usługi Archiwizacji Komputerowej .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zlecono XX7 przetargów i zamówień , koszty z zamówień realizowanych przez XX0 podwykonawców wynosił: XX XXX 059,86 PLN.

Dane instytucji

Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu

ul. Sienkiewicza 3
90-954 Łódź.
Województwo .

REGON: 47205764900000
Telefon: 42 6337191
Fax: 0-426329311
E-mail: *****@lodzkiwschodni.pl

Komentarze

comments powered by Disqus