PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Lublinie

Statystyki ogólne

XX3
Ilość zamówień
XXX XXX 187,03
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.8%
Z wolnej ręki
XX8
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Aktywność instytucji w przetargach

Opis instytucji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Lublinie (PKP PLK, PKPPLK, PLK) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Okopowa 5, 20-022, Lublin oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Lublin, Gdańsk, Szczecin, Katowice, Zielonka, Dębogóra.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Polwar s.a., Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Zakład Napraw Infrastruktury w Warszawie, Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o., Konsorcjum z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kniaziewicza nr 19 Lider: Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych Spółka Akcyjna, Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych Expol S.A., Agencja Inwestycyji TERRA Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa, PKP ENERGETYKA Sp. z o.o., Torpol Sp. z o.o., Elmont-Kostrzyn Sp. z o.o., Feroco S.A., P.R.B.I. Podhorecki Sp. z o.o., PMR Consulting, mgr Inż. Paweł Bocheński, Trakcja Polska S.A. oraz 138 innych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Lublinie funkcjonując na rynku zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Obiektów Budowlanych Związanych Z Transportem Kolejowym , Budowa Kolei , Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Kolei I Systemów Transportu , Usługi Nadzoru Budowlanego , Budowa Torów , Roboty W Zakresie Sygnalizacji Kolejowej .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zleciła XX3 przetargów , wydatki z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych przez XX8 wykonawców wynosił: XXX XXX 187,03 PLN.

Dane instytucji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Lublinie

ul. Okopowa 5
20-022 Lublin.
Województwo lubelskie.

REGON: 1731902700000
Telefon: 81 4723673
Fax: 0814723674
E-mail: *.********@plk-sa.pl

Komentarze

comments powered by Disqus