PGE Elektrociepłownia Rzeszów SA

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XX XX1,00
PLN wydanych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

PGE Elektrociepłownia Rzeszów SA (PGE ER, PGEER, ER) to instytucja działająca w obszarze przetargów. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Ciepłownicza 8, 35-959, Rzeszów oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Tarnów.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Tarnów oraz 0 innych.

PGE Elektrociepłownia Rzeszów SA funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Karty Elektroniczne , Talony , Usługi Doradcze W Zakresie Środowiska Naturalnego , Przygotowanie Przedsięwzięcia I Projektu, Oszacowanie Kosztów , Usługi Doradcze W Zakresie Projektowania , Ogólne Usługi Doradcze W Zakresie Zarządzania , Analiza Możliwości Wykonawczych , Usługi Ubezpieczeniowe , Usługi Konsultacyjne W Zakresie Zagadnień Dotyczących Środowiska .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zlecono X przetargów i zamówień publicznych, koszty z przetargów realizowanych przez X podwykonawców wynosił: XX XX1,00 PLN.

Dane instytucji

PGE Elektrociepłownia Rzeszów SA

ul. Ciepłownicza 8
35-959 Rzeszów.
Województwo podkarpackie.

REGON: 69028450800000
Telefon: 17 8756961
Fax: 0178523200
E-mail: **********@ec.rzeszow.pl

Komentarze

comments powered by Disqus