PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o.

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X09,30
PLN wydanych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o. (PGE DR, PGEDR, DR) to zleceniodawca działający na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. 8-go Marca 6, 35-959, Rzeszów oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Warszawa.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group oraz 0 innych.

PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o. funkcjonując na rynku przetargowym zleca w ramach kategorii: Usługi Ubezpieczeń Pojazdów Mechanicznych , Usługi Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych Od Odpowiedzialności Cywilnej , Usługi Ubezpieczenia Od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków , Usługi Dodatkowego Ubezpieczenia .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zleciła X przetargów , wydatki z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych przez X wykonawców wynosił: XXX X09,30 PLN.

Dane instytucji

PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o.

ul. 8-go Marca 6
35-959 Rzeszów.
Województwo podkarpackie.

REGON: 14080531800000
Telefon: 17 7497000
Fax: 0177497001
E-mail: *********.******@pge-dystrybucja-rzeszow.pl

Komentarze

comments powered by Disqus