Park Naukowo-Technologiczny w Ełku

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X00,00
PLN wydanych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Aktywność instytucji w przetargach
Data Rodzaj Szczegóły
2017-02-27 Przetarg ATP.400.08.2016.PNT
2017-02-27 Przetarg ATP.400.09.2016.PNT
2014-04-14 Wyniki Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych na potrzeby organizowanych przez Gminę Miasto Ełk- Park Naukowo-Technologiczny, szkoleń w ramach projektu pt.: Szybkowar dizajnu - wsparcie szkoleniowo-doradcze dla MŚP Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 - Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1.
2014-04-04 Przetarg Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych na potrzeby organizowanych przez Gminę Miasto Ełk- Park Naukowo-Technologiczny, szkoleń w ramach projektu pt.: Szybkowar dizajnu - wsparcie szkoleniowo-doradcze dla MŚP Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 - Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1.
2014-03-27 Przetarg Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych na potrzeby organizowanych przez Gminę Miasto Ełk- Park Naukowo-Technologiczny, szkoleń w ramach projektu pt.: Szybkowar dizajnu - wsparcie szkoleniowo-doradcze dla MŚP Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 - Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1.

Opis instytucji

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku (PNT, PNTwE) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: Ul. Podmiejska 5, 19-300, Ełk oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Ełk, Olsztyn.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak ARDATEL s.c. Arkadiusz Czerwonka, Daniel Lewandowski, Artur Wojciechowski, Karol Kowalewski, Magdalena Wiśniewska oraz 0 innych.

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Hotelarskie Usługi Noclegowe , Usługi Biznesowe: Prawnicze, Marketingowe, Konsultingowe, Rekrutacji, Drukowania I Zabezpieczania , Usługi Doradcze W Zakresie Analizy Biznesowej, Usługi Zarządzania Projektem Inne Niż W Zakresie Robot Budowlanych , Usługi Doradztwa , Usługi Hotelarskie, Restauracyjne I Handlu Detalicznego , Usługi Nadzoru Nad Projektem Inne Niż W Zakresie Robot Budowlanych , Usługi Restauracyjne I Dotyczące Podawania Posiłków.

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zamknięto X zamówień publicznych, płatności z postępowań wykonanych przez X firm wynosił: XXX X00,00 PLN.

Dane instytucji

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku

Ul. Podmiejska 5
19-300 Ełk.
Województwo warmińsko-mazurskie.

REGON: 28146681200000
Telefon: 87 7326301
Fax: 877326301
E-mail: *.*******@technopark.elk.pl

Komentarze

comments powered by Disqus