Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubinie

Statystyki ogólne

X1
Ilość zamówień
XX XXX 534,52
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X7
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubinie (OSiR, OSiRwL) to zleceniodawca działający w obszarze przetargów. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Odrodzenia 28B, 59-300, Lubin oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Jelenia Góra, Wrocław, Bolesławiec, Lubin, Warszawa, Kraków, Legnica, Leszno, Pabianice, Poznań.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Konsorcjum firm: Axyo.pl Sp. z o. o.- lider, Firma Wysoczański Jan Wysoczański- ul. Kamiennogórska 15a, 58-570 Jelenia Góra- partner, SKANSKA S.A., Fundacja Wodna Służba Ratownicza, PRACOWNIA PROJEKTOWA PION Andrzej Kusztelak, MORSAL Lewińscy Spółka Jawna; ,, Kręgle - Bowling Jarosław Michalak, OrNet Sp. z o. o., FITCAST Sp. z o.o., NeoPrimus Sp. z o.o., Konsorcjum firm: 1. Axyo.pl Sp. z o.o. /lider konsorcjum/ 2. CPU ZETO Sp. z o.o. /partner konsorcjum/ oraz 7 innych.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubinie funkcjonując na rynku zamówień publicznych zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne, Usługi Straży Pożarnej Oraz Ratownicze , Roboty Instalacyjne W Budynkach , Różne Maszyny Ogólnego I Specjalnego Przeznaczenia , Usługi Reklamowe I Marketingowe , Roboty Instalacyjne Elektryczne , Samochody Półciężarowe , Usługi Ochroniarskie , Sprzęt Związany Z Komputerami .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zlecono X1 przetargów i zamówień , koszty z zamówień realizowanych przez X7 podwykonawców wynosił: XX XXX 534,52 PLN.

Dane instytucji

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubinie

ul. Odrodzenia 28B
59-300 Lubin.
Województwo dolnośląskie.

REGON: 65381990939
Telefon: 76 8460828
Fax: 0-768460828
E-mail: ***********@osirlubin.pl

Komentarze

comments powered by Disqus