Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu

Statystyki ogólne

X1
Ilość zamówień
X XXX X78,20
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X3
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu (OSiR, OSiRwZ) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400, Zamość oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Zamość, Borowina Sitaniecka 3 O, Lublin, Warszawa, Białystok, Ligota, Rachanie, Sąsiadka, Szczecin.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Usługi budowlane EFEKT inż.Paweł Grabarczuk, PRO-TECH Technika Grzewcza Sp. z o. o., Goebel Sport II Grzegorz Goebel ul. Unicka 4, 20-950 Lublin, Usługi Melioracyjne MADA Przykaza Mirosław Sąsiadka 195 , 22 448 Sułów pow.Zamość, Pan Jarosław Wojciechowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jarosław Wojciechowski JW INVESTMENT, Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Konsorcjum Firm: GOEBEL - SPORT II, ul. Szwejka 33, 20-713 Lublin - Lider , PUH STOLMUR Lucjan Grabarczuk, ul. Lipska 40, 22-400 Zamość - Partner, SIAL Spółka Jawna, Konsorcjum Firm: MORIS - SPORT Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i P.R-B. TERMOCHEM Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum), USŁUGI TRANSPORTOWE KOPALNIA PIASKU Wojciech Kusiak oraz 3 innych.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Budowlane, Roboty Budowlane W Zakresie Budynków, Instalowanie Urządzeń Grzewczych, Wentylacyjnych I Klimatyzacyjnych , Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty Budowlane W Zakresie Grobli , Roboty Budowlane Wykończeniowe, Pozostałe, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty W Zakresie Instalacji Elektrycznych , Sprzęt Transportowy I Produkty Pomocnicze Dla Transportu .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zamknięto X1 zamówień publicznych, płatności z postępowań wykonanych przez X3 firm wynosił: X XXX X78,20 PLN.

Dane instytucji

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu

ul. Królowej Jadwigi 8
22-400 Zamość.
Województwo lubelskie.

REGON: 33039300000
Telefon: 84 6386011
Fax: 0846386011
E-mail: ***********@osir.zamosc.pl

Komentarze

comments powered by Disqus