Muzeum Narodowe w Gdańsku

Statystyki ogólne

XX9
Ilość zamówień
XX XXX 570,07
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.9%
Z wolnej ręki
X7
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Muzeum Narodowe w Gdańsku (MN, MNwG) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Toruńska 1, 80-822, Gdańsk oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Gdańsk, Pelplin, Kraków, Gdynia, Poznań, Warszawa, Sopot, Słupsk, Warszwa, Banino.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Wydawnictwo BERNARDINUM Sp. z o.o., Elkor-Bud Sp.z o.o., Zakład Poligraficzny Normex Iwona Morawczyńska, mgr Alicja Krawczyk-Filip Konserwator zabytków z papieru, skóty, pergaminu, ZABYTKI Biuro Informacji Konserwatorskiej i Studio Renowacji Zabytków Grażyna Szumska-Józefiak, Pasaż sp. z o.o., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., LEGRA SP. Z O.O. O/WARSZAWA UL.WIĄZANA 22, DC Spółka Akcyjna GRUPA COMPUTER PLUS, Helena Bukowiecka oraz 77 innych.

Muzeum Narodowe w Gdańsku funkcjonując na rynku zleca w ramach kategorii: Usługi Drukowania I Dostawy , Roboty Budowlane, Usługi Ochrony Obiektów Historycznych, Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania, , Fotografie , Stacje Robocze, Komputery Przenośne , Komputery Osobiste, Roboty W Zakresie Burzenia.

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zleciła XX9 przetargów , wydatki z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych przez X7 wykonawców wynosił: XX XXX 570,07 PLN.

Dane instytucji

Muzeum Narodowe w Gdańsku

ul. Toruńska 1
80-822 Gdańsk.
Województwo pomorskie.

REGON: 27666000000
Telefon: 58 3017061
Fax: (058)3011125
E-mail: ****@muzeum.narodowe.gda.pl

Komentarze

comments powered by Disqus