Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski

Statystyki ogólne

XX5
Ilość zamówień
XX XXX 894,81
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.9%
Z wolnej ręki
X0
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Aktywność instytucji w przetargach
Data Rodzaj Szczegóły
2016-09-27 Przetarg Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Zwierzynieckiej i w ul. Rzeczki na osiedlu Gutwin - Zachód w Ostrowcu Świętokrzyskim - zamówienie dodatkowe: Przebudowa odcinka przykanalika o długości 30,5 m w ulicy Rzeczki - Zwierzyniecka do wysokości posesji Nr 100, wykonanego w ramach zamówienia: Budowa odcinków przykanalików w pasach drogowych na Osiedlu Częstocice, Gutwin, Koszary w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zadanie nr 9 - Budowa odcinków w pasach drogowych na osiedlu Gutwin - ulica Rzeczki
2016-09-27 Wyniki Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Zwierzynieckiej i w ul. Rzeczki na osiedlu Gutwin - Zachód w Ostrowcu Świętokrzyskim - zamówienie dodatkowe: Przebudowa odcinka przykanalika o długości 30,5 m w ulicy Rzeczki - Zwierzyniecka do wysokości posesji Nr 100, wykonanego w ramach zamówienia: Budowa odcinków przykanalików w pasach drogowych na Osiedlu Częstocice, Gutwin, Koszary w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zadanie nr 9 - Budowa odcinków w pasach drogowych na osiedlu Gutwin - ulica Rzeczki
2016-07-20 Wyniki Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Zwierzynieckiej i w ul. Rzeczki na osiedlu Gutwin - Zachód w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2016-04-21 Wyniki Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
2016-04-17 Przetarg Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Zwierzynieckiej i w ul. Rzeczki na osiedlu Gutwin - Zachód w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Opis instytucji

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski (MWiK) to zleceniodawca działający na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Sienkiewicza 91, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Kunów, Radom, Kielce, Warszawa, Ostrowiec Św., Częstochowa, Sopot, Łódź, Solec- Zdrój.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak MOBIS Sławomir Zieliński, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe EKOINSTAL, P.P.H.U. MAKO s.c. G. , Przedsiębiorstwo Prywatne JADEX Jan Dąbrowski, Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Adam Borcuch, PARTNER: P.P.H.U. MAKO s.c. G. i K. Glibowski, Usługi Transportowe Robert Bajor, B , P.P.H.U. MAXBUD Michał Borcuch, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW oraz 50 innych.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski funkcjonując na rynku przetargowym zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Kanałów Ściekowych, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty W Zakresie Kanalizacji Ściekowej, Roboty Odwadniające, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Usługi Ubezpieczenia Od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków , Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Budowlane W Zakresie Przepompowni Ścieków , Usługi Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych Od Odpowiedzialności Cywilnej .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zleciła XX5 przetargów , wydatki z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych przez X0 wykonawców wynosił: XX XXX 894,81 PLN.

Dane instytucji

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Sienkiewicza 91
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Województwo świętokrzyskie.

REGON: 29051335800000
Telefon: 41 2661200
Fax: 0412661010
E-mail: ************@ostrowiec.net.pl

Komentarze

comments powered by Disqus