Miejski Zarząd Usług Komunalnych Gliwice

Statystyki ogólne

XX4
Ilość zamówień
XX XXX 577,48
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.2%
Z wolnej ręki
XX7
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Miejski Zarząd Usług Komunalnych Gliwice (MZUK) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109, Gliwice oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Gliwice, Zabrze, Tarnowskie Góry, Katowice, Kraków, Chudów, Rybnik, Wola Rzędzińska, Radomsko, Bytom.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Firma Usługowa SEBCIO, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO - POL Jan Ogonowski, Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A, REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o., Praktyka Lekarska Jerzy Myczkowski, Firma OZYRYS Robert Kaczorowski, Przychodnia Weterynaryjna M.J. Ziemińscy, Szkółka Drzew i Krzewów Marek Gurgul, FUPH Wol-Gaz Andrzej Kuta, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Aleksandra Augustowska oraz 267 innych.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych Gliwice funkcjonując na rynku zleca w ramach kategorii: Usługi Wywozu Odpadów , Roboty Budowlane, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Usługi Utrzymania Gruntów, Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych, Usługi Wycinania Drzew.

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zleciła XX4 przetargów , wydatki z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych przez XX7 wykonawców wynosił: XX XXX 577,48 PLN.

Dane instytucji

Miejski Zarząd Usług Komunalnych Gliwice

ul. Strzelców Bytomskich 25c
44-109 Gliwice.
Województwo śląskie.

REGON: 27104821200000
Telefon: 32 2310031
Fax: 0322310032
E-mail: ****@mzuk.pl

Komentarze

comments powered by Disqus