Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Toruń

Statystyki ogólne

X9
Ilość zamówień
XX XXX 711,47
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.5%
Z wolnej ręki
X7
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Toruń (MOSiR) to zleceniodawca działający na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Gen. J. Bema 23/29, 87-100, Toruń oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Toruń, Dąbrowa Chełmińska, Warszawa, Poznań, Białe Błota, Szczecin, Wrocław, Mińsk Mazowiecki, Olsztyn, Pręgowo.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Firma Budowlana Fijałkowski i S-ka Sp. z o.o., BOGMAR Sp. z o. o., CLAR SYSTEM S.A., PREFABET-Białe Błota S.A., OFERTA Toruń Sp. z o. o., EVERSPORT Sp. z o.o, SPORT HALLS Sp. z o.o., InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Przedstawicielstwo Generalne w Toruniu,, MASTERS Sp. z o.o., Konsorcjum firm: EVERSPORT Sp. z o.o. i STAWBUD Krzysztof Stawicki oraz 37 innych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Toruń funkcjonując na rynku przetargowym zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Obiektów Sportowych, Roboty Budowlane, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Budowlane Związane Z Obiektami Na Terenach Sportowych , Roboty W Zakresie Kształtowania Terenów Zielonych, Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Usługi Sprzątania , Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Wykonywanie Pokryć I Konstrukcji Dachowych Oraz Podobne Roboty, Roboty Budowlane W Zakresie Basenów Pływackich .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zleciła X9 przetargów , wydatki z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych przez X7 wykonawców wynosił: XX XXX 711,47 PLN.

Dane instytucji

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Toruń

ul. Gen. J. Bema 23/29
87-100 Toruń.
Województwo kujawsko-pomorskie.

REGON: 87167050700000
Telefon: 56 6226700
Fax: 0566226705
E-mail: *****@mosir.torun.pl

Komentarze

comments powered by Disqus