Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radom

Statystyki ogólne

XX1
Ilość zamówień
XX XXX 121,28
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.8%
Z wolnej ręki
XX4
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radom (MOPS) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Limanowskiego 134, 26-600, Radom oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Radom, Kielce, Jedlnia Letnisko, Lublin, Wierzbica, Jasło, Warszawa, Iłża, Kowala, Mniów.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Profesja- Ośrodek Kształcenia Zawodowego - Iwona Wiśnik, Studium Doskonalenia Kadr, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Instytut Organizacji i Ochrony Pracy Studium Kształcenia Ustawicznego sp. z o.o. CON - LEX, Tomrad - Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego, Krzysztof i Małgorzata Kot - wspólnicy spółki cywilnej Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego EDUKACJA s.c., Consus Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Szkoła Języków Obcych, BIURO PLUS Zbigniew Jakubczyk, Ewelina Ćwintal - umowa zlecenie oraz 234 innych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radom funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Usługi Szkolenia W Dziedzinie Rozwoju Osobistego , Usługi Edukacji Osób Dorosłych Oraz Inne, Usługi Opieki Dziennej, Usługi Psychiatryczne Lub Psychologiczne , Usługi Szkolenia Zawodowego , Usługi Medyczne, Usługi Rehabilitacyjne , Usługi Szkoleniowe , Usługi Podawania Posiłków, Usługi Szkół Nauki Jazdy.

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zamknięto XX1 zamówień publicznych, płatności z postępowań wykonanych przez XX4 firm wynosił: XX XXX 121,28 PLN.

Dane instytucji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radom

ul. Limanowskiego 134
26-600 Radom.
Województwo mazowieckie.

REGON: 510469000000
Telefon: 48 3608701
Fax: 0483608706
E-mail: ***********@mops.radom.pl

Komentarze

comments powered by Disqus