Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz

Statystyki ogólne

XX4
Ilość zamówień
XXX XXX 725,09
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.9%
Z wolnej ręki
XX4
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz (MSWDŻ) to instytucja działająca w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Słowackiego 6/8, 01-627, Warszawa oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Warszawa, Brwinów, Stare Babice - Latchorzew, Sulejówek, 05-840 Brwinów, Legionowo, Zielona Góra, Żyrardów, Lublin, Radom.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak RYMIX-BIS S.A., Bożena Maleszewska, BOMAL, BOMAL TRANSPORT Bożena Maleszewska, Poradnia Psychoterapii i Profilaktyk -Grzegorz Paź, PLANETA Sp. z o.o., STwóR Studio Twórczego Rozwoju, Bożena Maleszewska BOMAL TRANSPORT, PPUP Poczta Polska z siedzibą w Warszawie Oddział Regionalny w Gdańsku Oddział Regionalny w Olsztynie, COLBI KOTYNIA SPÓŁKA JAWNA, JIMMY J. Cichocki, J. Zandberg Sp. J. oraz 294 innych.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Usługi Szkolenia W Dziedzinie Rozwoju Osobistego , Roboty Remontowe I Renowacyjne, Usługi W Zakresie Specjalistycznego Transportu Drogowego Osób , Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty Budowlane W Zakresie Szkół Średnich , Roboty Budowlane, Instalowanie Znaków Drogowych, Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne.

Bazując na danych publicznych szacujemy że na teraz zamknięto XX4 zamówień publicznych, płatności z postępowań wykonanych przez XX4 firm wynosił: XXX XXX 725,09 PLN.

Dane instytucji

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz

ul. Słowackiego 6/8
01-627 Warszawa.
Województwo mazowieckie.

REGON: 1525966300186
Telefon: 22 5601365
Fax: 0225601367
E-mail:

Komentarze

comments powered by Disqus