Miasto Stołeczne Warszawa

Statystyki ogólne

XX69
Ilość zamówień
XXX XXX 603,63
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.6%
Z wolnej ręki
XX03
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Miasto Stołeczne Warszawa (MSW) to zleceniodawca działający w obszarze przetargów. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: Pl. Bankowy 3/5, 00-950, Warszawa oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Warszawa, Kraków, Raszyn, Katowice, Wrocław, Poznań, Lublin, Łodź, Radom, Pruszków.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Spółdzielnia Mieszkaniowo - Budowlana Jary, FAL-BRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa Stokłosy, Spółdzielnia Mieszkaniowa Wyżyny, Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowalna IMIELIN, Biuro Planowania Rozwoju Warszawy sp. akcyjna, FAL-BRUK B.B.Z. Falenta Spółka Jawna, Kancelaria Romanowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Spółdzielnia Mieskaniowo-Budowlana OSIEDLE KABATY, ZIEL-BUD Wojciech Rukat oraz 1693 innych.

Miasto Stołeczne Warszawa funkcjonując na rynku przetargowym zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane, Roboty Remontowe I Renowacyjne, Usługi Rekreacyjne, Kulturalne I Sportowe, Usługi Artystyczne, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Usługi Odśnieżania , Usługi Ogrodnicze, Usługi Usuwania Oblodzeń , Usługi W Zakresie Doradztwa Prawnego I Reprezentacji Prawnej , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne.

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zlecono XX69 przetargów i zamówień , koszty z zamówień realizowanych przez XX03 podwykonawców wynosił: XXX XXX 603,63 PLN.

Dane instytucji

Miasto Stołeczne Warszawa

Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa.
Województwo mazowieckie.

REGON: 1525964000000
Telefon: 22 5953360
Fax: 0225953368,5953368
E-mail: *********@warszawa.um.gov.pl

Komentarze

comments powered by Disqus