Miasto Łomża

Statystyki ogólne

XX3
Ilość zamówień
XXX XXX 040,02
PLN wydanych w drodze zamówień
X.0%
Z wolnej ręki
XX5
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Miasto Łomża (MŁ) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: pl. Stary Rynek 14, 18-400, Łomża oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Łomża, Białystok, Warszawa, Suwałki , Ostrołęka, Łodź, Olsztyn, Gdynia, Juchnowiec Kościelny, Wocław.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Spółka z o.o, Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń Mroczkowski, UNIBEP S.A. 17-100 Bielsk Podlaski ul.3 Maja 19 Makbud Oddział UNIBEP S.A. w Łomży ul Poligonowa 12, Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski, Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp.J., Usługi Geodezyjne, Masłowski Stanisław, Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o, ZIK Konserwator inż. Arkadiusz Kulik, Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych sp.j. Jankowski, Sienicki, Wycena Nieruchomości inż. Wojciech Polesiński oraz 215 innych.

Miasto Łomża funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Różne Usługi Inżynieryjne , Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej , Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Linii Energetycznych, Instalowanie Urządzeń Oświetlenia Drogowego , Roboty Remontowe I Renowacyjne, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Budowlane W Zakresie Linii Telefonicznych.

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zamknięto XX3 zamówień publicznych, płatności z postępowań zamówień publicznych wykonanych przez XX5 firm wynosił: XXX XXX 040,02 PLN.

Dane instytucji

Miasto Łomża

pl. Stary Rynek 14
18-400 Łomża.
Województwo podlaskie.

REGON: 52513900000
Telefon: 86 2156711
Fax: 0862156706
E-mail: **********@um.lomza.pl

Komentarze

comments powered by Disqus