Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X01,84
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.3%
Z wolnej ręki
X
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich (MŁZIM) to instytucja działająca w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Piotrkowska 175, 90-447, Łódź oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Kraków, Pruszków, Warszawa, Wrocław, Łódź.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak KZN RAIL Sp. z o.o., Strabag Sp. z o.o., Progreg Sp. z o.o., Larkbud Sp. z o.o., Deloitte Consulting S.A. oraz 0 innych.

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane, Roboty W Zakresie Usuwania Gleby, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Inżynieryjne I Budowlane, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Kształtowania Terenu, Roboty Na Placu Budowy, Usługi Sadzenia Roślin Oraz Utrzymania Terenów Zielonych, Usługi Badania Podłoża .

Bazując na danych publicznych szacujemy że na teraz zamknięto X zamówień publicznych, płatności z postępowań wykonanych przez X firm wynosił: X XXX X01,84 PLN.

Dane instytucji

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź.
Województwo łódzkie.

REGON: 36442956300000
Telefon: 42 2726280
Fax: 422726277
E-mail: **********@zim.uml.lodz.pl

Komentarze

comments powered by Disqus