Miasto Kielce

Statystyki ogólne

XX3
Ilość zamówień
XXX XXX 889,69
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.1%
Z wolnej ręki
XX1
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Miasto Kielce (MK) to zleceniodawca działający na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: Rynek 1, 25-303, Kielce oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Kielce, Warszawa, Kraków, Chęciny, Masłów, Wrocław, Łódź, Olsztyn, Stalowa Wola, Morawica.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Wycena Nieruchomości i Projektowanie mgr inż. Julita Janowska, Wycena Nieruchomości Agnieszka Senator, Zakład Remontowo-Budowlany PREMUS II Roman Kędziora, Starzęba Tadeusz Wycena Nieruchomości i Usługi Geodezyjne, Korona Spółka Akcyjna w Kielcach, Zakład Usługowy Wodno-Kan., CO i gaz Stanisław Karyś, Klub Sportowy VIVE Kielce, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KANRYD Jerzy Rydlewski Wojciech Kania Spółka Jawna, Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe Kielce, Wydawnictwo Jedność Drukarnia im. A. Półtawskiego, Serw-Wycena Grażyna Serwańska oraz 301 innych.

Miasto Kielce funkcjonując na rynku przetargowym zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Obsługa Nieruchomości Realizowana Na Zasadzie Bezpośredniej Płatności Lub Umowy, Usługi W Zakresie Promocji , Usługi Kartograficzne W Zakresie Obszarów Miejskich , Roboty Budowlane, Usługi Hotelarskie, Restauracyjne I Handlu Detalicznego , Wydawnictwa , Usługi W Zakresie Nieruchomości, Organizacja Wycieczek, Usługi Edukacyjne I Szkoleniowe .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zleciła XX3 przetargów , wydatki z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych przez XX1 wykonawców wynosił: XXX XXX 889,69 PLN.

Dane instytucji

Miasto Kielce

Rynek 1
25-303 Kielce.
Województwo świętokrzyskie.

REGON: 51602800000
Telefon: 41 3676051
Fax: 0413676053
E-mail: ******.*******@um.kielce.pl

Komentarze

comments powered by Disqus