Miasto Józefów

Statystyki ogólne

XX9
Ilość zamówień
XX XXX 050,67
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.9%
Z wolnej ręki
XX8
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Miasto Józefów (MJ) to instytucja działająca w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420, Józefów oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Warszawa, Józefów, Otwock, Celestynów, Pruszków, Piaseczno, Mińsk Mazowiecki, Kielce, Kobyłka, Radom.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak SKANSKA S.A., Firma Handlowo Usługowa BRUK-BUD Piotr Skoczek, P.P.U. COSTEL Konstanty Kasprzak, Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych JARTEL, Roboty Budowlane i Handel Marek Jarosz, ELES-BUD Ewa Strusińska, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FARAD Zbigniew Kwiatosz, Kancelaria Adwokacka Maciej Rodowicz, FHU INSTAL-BUD, PHU TOWEMO Monika Szczygieł oraz 268 innych.

Miasto Józefów funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Nawierzchni Ulic, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty W Zakresie Kształtowania Terenów Zielonych, Roboty W Zakresie Usuwania Gleby, Roboty W Zakresie Okablowania Oraz Instalacji Elektrycznych , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu, Instalacyjne Roboty Elektrotechniczne , Usługi W Zakresie Doradztwa Prawnego I Reprezentacji Prawnej .

Bazując na danych publicznych szacujemy że na teraz zamknięto XX9 zamówień publicznych, płatności z postępowań wykonanych przez XX8 firm wynosił: XX XXX 050,67 PLN.

Dane instytucji

Miasto Józefów

ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
05-420 Józefów.
Województwo mazowieckie.

REGON: 1326872900000
Telefon: 22 7790000
Fax: 0227895102
E-mail: *.***********@jozefow.pl

Komentarze

comments powered by Disqus