Miasto Gorzów Wlkp.

Statystyki ogólne

XX8
Ilość zamówień
XXX XXX 178,59
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.5%
Z wolnej ręki
XX2
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Miasto Gorzów Wlkp. (MGW) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Sikorskiego 3-4, 66-400, Gorzów Wielkopolski oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Gorzów Wlkp., Poznań , Gorzów Wielkopolski, Warszawa, Szczecin, Gorzów Wlkp, Strzelce Kraj., Zielona Góra, Kłodawa, Gorzów.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Usługi Sprzętowo Transportowo K. Wiącek, EUROVIA POLSKA S.A, Zakład Projektowania i Usług Komunalnych PORAJ, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Przemysław Pecyna, Gorzowskie Biuro Geodezji Geo-Graf Sp. z o.o., Elena Andrzejczak, Teatr im.Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOMEX S.A., Polimex Mostostal S.A., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL Filip Walczak Sp. z o.o. oraz 352 innych.

Miasto Gorzów Wlkp. funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty W Zakresie Konserwacji Dróg, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu, Roboty Drogowe, Usługi W Zakresie Nieruchomości, Różne Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji.

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zamknięto XX8 zamówień publicznych, płatności z postępowań zamówień publicznych wykonanych przez XX2 firm wynosił: XXX XXX 178,59 PLN.

Dane instytucji

Miasto Gorzów Wlkp.

ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski.
Województwo lubuskie.

REGON: 21096668000000
Telefon: 95 7355576
Fax: 0957355612
E-mail: *******@um.gorzow.pl

Komentarze

comments powered by Disqus