Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów

Statystyki ogólne

XX5
Ilość zamówień
XXX XXX 652,73
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.6%
Z wolnej ręki
XX6
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów (MGWIiR) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Zwycięstwa 21, 44-100, Gliwice oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Gliwice, Katowice, Zabrze, Warszawa, Tarnowskie Góry, Trachy, Częstochowa, Wrocław, Kraków, Rybnik.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak REMONDIS Gliwice Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., MANANA Production House - Piotr Chlipalski, IMPRESARIAT ARTYSTYCZNO PROMOCYJNY PRO ARTE, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ROBIREX Roman Biernacki, Eurotech Sp.z o.o., Obi Complex Rafał Zgoda, Zakład Instalacji Budowlanych Witold Szostak Andrzej Duda SJ, Walpex Walter Henrich, Zaklad Budowlano Instalacyjny Alfa mgr inż. Wojciech Caputa oraz 356 innych.

Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Usługi Projektowania Architektonicznego , Roboty Instalacyjne W Budynkach , Roboty Izolacyjne, Usługi Artystyczne, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty Instalacyjne Elektryczne .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zamknięto XX5 zamówień publicznych, płatności z postępowań zamówień publicznych wykonanych przez XX6 firm wynosił: XXX XXX 652,73 PLN.

Dane instytucji

Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice.
Województwo śląskie.

REGON: 27625533500000
Telefon: 32 2385442
Fax: +480322314058
E-mail: **@um.gliwice.pl

Komentarze

comments powered by Disqus