Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów

Statystyki ogólne

XX5
Ilość zamówień
XXX XXX 652,73
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.6%
Z wolnej ręki
XX6
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów (MGWIiR) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Zwycięstwa 21, 44-100, Gliwice oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Gliwice, Katowice, Zabrze, Warszawa, Tarnowskie Góry, Trachy, Częstochowa, Wrocław, Rybnik, Kraków.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak REMONDIS Gliwice Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., MANANA Production House - Piotr Chlipalski, Obi Complex Rafał Zgoda, IMPRESARIAT ARTYSTYCZNO PROMOCYJNY PRO ARTE, Eurotech Sp.z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ROBIREX Roman Biernacki, Zakład Instalacji Budowlanych Witold Szostak Andrzej Duda SJ, Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. (lider) i Zakład Instalacji Budowlanych W. Szostak, A. Duda S.J., Walpex Walter Henrich oraz 356 innych.

Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Usługi Projektowania Architektonicznego , Roboty Instalacyjne W Budynkach , Roboty Izolacyjne, Usługi Artystyczne, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty Instalacyjne Elektryczne .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zamknięto XX5 zamówień publicznych, płatności z postępowań zamówień publicznych wykonanych przez XX6 firm wynosił: XXX XXX 652,73 PLN.

Dane instytucji

Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice.
Województwo śląskie.

REGON: 27625533500000
Telefon: 32 2385442
Fax: +480322314058
E-mail: **@um.gliwice.pl

Komentarze

comments powered by Disqus