Miasto Białystok

Statystyki ogólne

XX84
Ilość zamówień
XXX XXX 898,43
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.8%
Z wolnej ręki
XX0
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Miasto Białystok (MB) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Słonimska 1, 15-950, Białystok oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Białystok, Warszawa, Juchnowiec Kościelny, Bialystok, Gdańsk, Choroszcz, Poznań, Pruszków, Dobrzyniewo Duże, Kraków.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o., Biuro Obsługi Nieruchomości Geotaksacja Piotr Gierasimiuk, BONMAN Biuro Obsługi Nieruchomości Mariusz Artur Nierodzik, Wycena Nieruchomości Stanisława Krawczuk, Gospodarka Nieruchomościami Marta Ogrodnik, Wycena Nieruchomości Joanna B. Waluk- Pacholska, Rzeczoznawca Majątkowy Nadzory Inwestycji Jan Makal, Przedsiębiorstwo Drogowe SOKOLIK Zbigniew Sokolik, Wycena Nieruchomości Małgorzata Stankiewicz, Wycena Nieruchomości Agnieszka Czarniecka oraz 950 innych.

Miasto Białystok funkcjonując na rynku zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Usługi W Zakresie Nieruchomości, Usługi Projektowania Architektonicznego , Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej , Roboty W Zakresie Kształtowania Terenów Sportowych I Rekreacyjnych, Instalowanie Urządzeń Oświetlenia Drogowego , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Linii Energetycznych, Usługi Restauracyjne I Dotyczące Podawania Posiłków, Różne Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji.

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zleciła XX84 przetargów , wydatki z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych przez XX0 wykonawców wynosił: XXX XXX 898,43 PLN.

Dane instytucji

Miasto Białystok

ul. Słonimska 1
15-950 Białystok.
Województwo podlaskie.

REGON: 51500000000
Telefon: 85 8696002
Fax: 0858696265
E-mail: ***@um.bialystok.pl

Komentarze

comments powered by Disqus