Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Statystyki ogólne

XX42
Ilość zamówień
XXX XXX 138,48
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.7%
Z wolnej ręki
XX2
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Aktywność instytucji w przetargach
Data Rodzaj Szczegóły
2016-09-14 Wyniki Wykonanie robót uzupełniających dla zamówienia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727, relacji Klwów-Przysucha-Szydłowiec-Wierzbica na odcinkach od km 10+195 do km 10+972, od km 11+400 do km 11+860, od km 12+400 do km 13+190, od km 13+770 do km 17+150, od km 18+400 do km 19+667, na terenie powiatu przysuskiego, (gminy: Potworów, Przysucha) województwa mazowieckiego
2016-09-14 Wyniki wykonanie robót uzupełniających do umowy nr 196/W/I/2016 z dnia 22.04.2016 r. dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 731 (Potycz - Warka - Białobrzegi) na odcinku Warka (przejazd kolejowy) - granica miasta Warka, odcinek od km 13+106,76 do km 16+357,79 na terenie powiatu grójeckiego, gmina Warka, województwo mazowieckie - nr postępowania 131/16.
2016-09-14 Przetarg wykonanie robót uzupełniających do umowy nr 196/W/I/2016 z dnia 22.04.2016 r. dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 731 (Potycz - Warka - Białobrzegi) na odcinku Warka (przejazd kolejowy) - granica miasta Warka, odcinek od km 13+106,76 do km 16+357,79 na terenie powiatu grójeckiego, gmina Warka, województwo mazowieckie - nr postępowania 131/16.
2016-09-14 Przetarg Wykonanie robót uzupełniających dla zamówienia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727, relacji Klwów-Przysucha-Szydłowiec-Wierzbica na odcinkach od km 10+195 do km 10+972, od km 11+400 do km 11+860, od km 12+400 do km 13+190, od km 13+770 do km 17+150, od km 18+400 do km 19+667, na terenie powiatu przysuskiego, (gminy: Potworów, Przysucha) województwa mazowieckiego
2016-09-05 Przetarg Wykonanie robót dodatkowych dla zamówienia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727, relacji Klwów-Przysucha-Szydłowiec-Wierzbica na odcinkach od km 10+195 do km 10+972, od km 11+400 do km 11+860, od km 12+400 do km 13+190, od km 13+770 do km 17+150, od km 18+400 do km 19+667, na terenie powiatu przysuskiego, (gminy: Potworów, Przysucha) województwa mazowieckiego - postępowanie nr 133/16

Opis instytucji

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (MZDW, MZDWwW) to instytucja działająca w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Kruczkowskiego 3, 00-380, Warszawa oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Warszawa, Mińsk Mazowiecki, Radom, Pruszków, Gostynin, Pułtusk, Siedlce, Wołomin, Węgrów, Mława.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW SP. Z O.O., Strabag Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S. A., DROG - REM Sp. z o.o., SKANSKA S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp z o.o, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o., Grogi i Mosty Jan Kaczmarczyk oraz 522 innych.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty Budowlane W Zakresie Mostów Drogowych , Usługi Projektowania Architektonicznego , Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Nadzór Nad Robotami Budowlanymi , Roboty Drogowe, Roboty Budowlane W Zakresie Skrzyżowań Dróg .

Bazując na danych publicznych szacujemy że na teraz zamknięto XX42 zamówień publicznych, płatności z postępowań wykonanych przez XX2 firm wynosił: XXX XXX 138,48 PLN.

Dane instytucji

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Kruczkowskiego 3
00-380 Warszawa.
Województwo mazowieckie.

REGON: 1330574900000
Telefon: 22 6211675
Fax: 0226297196
E-mail: *********@mzdw.pl

Komentarze

comments powered by Disqus