Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Kraków

Statystyki ogólne

XX44
Ilość zamówień
XXX XXX 576,77
PLN wydanych w drodze zamówień
X.3%
Z wolnej ręki
XX5
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Kraków (MZMiUW) to instytucja działająca w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Szlak 73, 31-153, Kraków oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Kraków, Dziewin, Limanowa, Nowy Sącz, Ryczów, Wieliczka, Strzelce Wielkie, Gorlice, Jędrzejów, Tarnów.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Wielobranżowy Zakład Produkcyjno- Usługowy Krzysztof Tomala, Przedsiębiorstwo WOD-KAN-MEL sp.j.Roman Sułkowski i Wspólnicy, Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PEKUM Spółka z o.o., Rejonowy Związek Spółek Wodnych, Zespół Usługowy Krzysztof Krupa, MEL-DRÓG Roboty Wodno - Melioracyjne, Drogowe i Budowlane Alfred Czuba Sp. J., Rafał Kozioł TRANSHURDET, MELIOR 5 Jan Prorok, Związek Spółek Wodnych, NOWEL Paweł Nowak oraz 405 innych.

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Kraków funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Usługi Dodatkowe W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Roboty W Zakresie Ochrony Przeciwpowodziowej , Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Zintegrowane Usługi Inżynieryjne , Budowa Obiektów Inżynierii Wodnej, Roboty W Zakresie Regulacji Rzek I Kontroli Przeciwpowodziowej , Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne.

Bazując na danych publicznych szacujemy że na teraz zamknięto XX44 zamówień publicznych, płatności z postępowań wykonanych przez XX5 firm wynosił: XXX XXX 576,77 PLN.

Dane instytucji

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Kraków

ul. Szlak 73
31-153 Kraków.
Województwo małopolskie.

REGON: 57754400000
Telefon: 12 6344033
Fax: 0126188010
E-mail: ****@mzmiuw.krakow.pl

Komentarze

comments powered by Disqus