Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Statystyki ogólne

XX3
Ilość zamówień
XXX XXX 039,17
PLN wydanych w drodze zamówień
X.7%
Z wolnej ręki
XX3
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim (LZMiUW, LZMiUWwZG) to instytucja działająca w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Myśliborska 52, 66-400, Gorzów Wielkopolski oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Słubice, Świdnica, Poznań, Warszawa, Szczecin, Sulechów, Bobrowice, Grodzisk Wlkp..

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Autobud Piotr Biczyński Al. Brzozowa 10, PHU MATEX Wioletta Prażanowska ul. Woj. Polskiego 83, 69-100 Słubice, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FRANSŁAW Piotr Kalemba, EKOMEL-HOLDING Spółka z o.o., Firma Handlowo- Usługowa Henryk Czarniecki, A.S. Chruściel Handel i Usługi Anna Chruściel, Zakład Usług Melioracyjnych Mieczysław Mazur, Zakład Melioracyjny Zygmunt Bielecki i Spółka, ZAKŁAD USŁUGOWY WARSTA STANISŁAW WARCHOŁ, Zakład Melioracyjno-Kanalizacyjny Marek Kliber oraz 133 innych.

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Różne Usługi Inżynieryjne , Roboty W Zakresie Regulacji Rzek I Kontroli Przeciwpowodziowej , Usługi Sadzenia Roślin Oraz Utrzymania Terenów Zielonych, Roboty W Zakresie Ochrony Przeciwpowodziowej , Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Usługi Dodatkowe W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Budowa Wałów Rzecznych , Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Roboty Budowlane W Zakresie Przepompowni , Budowa Obiektów Inżynierii Wodnej.

Bazując na danych publicznych szacujemy że na teraz zamknięto XX3 zamówień publicznych, płatności z postępowań wykonanych przez XX3 firm wynosił: XXX XXX 039,17 PLN.

Dane instytucji

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Myśliborska 52
66-400 Gorzów Wielkopolski.
Województwo lubuskie.

REGON: 97077954100000
Telefon: 95 7285931
Fax: 0957285931
E-mail: **********.***@lzmiuw.i.win.pl

Komentarze

comments powered by Disqus