Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Toruń

Statystyki ogólne

XX6
Ilość zamówień
XXX XXX 170,64
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.6%
Z wolnej ręki
X4
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Toruń (KPIM) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: plac Teatralny 2/416, 87-100, Toruń oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Bydgoszcz, Gdańsk, Warszawa, Toruń, Kwidzyn, Poznań, Wocław, Nowa Wieś Wielka, Inowrocław, Szczecin.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST Tomasz Brzeziński, BUDIMEX Spółka Akcyjna, Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe BUDOPOL S.A., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PUBR Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CELBUD- PRZEMYSŁÓWKA, T.B. INVEST Tomasz Brzeziński, BUDIMEX DROMEX S.A., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD - Przemysłóka Sp. z o.o., Infocomp sp.z o.o., PRO-BUD Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane Krzysztof Kaźmierczak oraz 54 innych.

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Toruń funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane W Zakresie Obiektów Szpitalnych , Roboty Budowlane, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Obiektów Budowlanych Opieki Zdrowotnej I Społecznej, Krematoriów Oraz Obiektów Użyteczności Publicznej, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Instalacyjne Wodne I Kanalizacyjne , Roboty Na Placu Budowy, Usługi Nadzoru Budowlanego , Instalowanie Centralnego Ogrzewania, Usługi Projektowania Architektonicznego , Instalowanie Stacji Rozdzielczych .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zamknięto XX6 zamówień publicznych, płatności z postępowań zamówień publicznych wykonanych przez X4 firm wynosił: XXX XXX 170,64 PLN.

Dane instytucji

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Toruń

plac Teatralny 2/416
87-100 Toruń.
Województwo kujawsko-pomorskie.

REGON: 34060068500000
Telefon: 56 6218598
Fax: 566218474
E-mail: *.**********@kujawsko-pomorskie.pl

Komentarze

comments powered by Disqus