Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z Siedzibą w Łapczycy

Statystyki ogólne

XX3
Ilość zamówień
X XXX X06,03
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.3%
Z wolnej ręki
XX8
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Aktywność instytucji w przetargach
Data Rodzaj Szczegóły
2012-10-02 Wyniki dostawa materiałów i pomocy dydaktycznych oraz mebli szkolnych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Bochnia nr POKL.09.01.02-12-170/11
2012-09-25 Wyniki usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Bochnia nr POKL.09.01.02-12-170/11 - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2012-09-24 Przetarg dostawa materiałów i pomocy dydaktycznych oraz mebli szkolnych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Bochnia nr POKL.09.01.02-12-170/11
2012-09-17 Przetarg usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Bochnia nr POKL.09.01.02-12-170/11 - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2012-09-06 Przetarg usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Bochnia nr POKL.09.01.02-12-170/11 - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opis instytucji

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z Siedzibą w Łapczycy (GZOSiP, GZOSiPwBZSwŁ) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: Łapczyca 334, 32-744, Łapczyca oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Bochnia, Łapczyca, Bogucice, Dziewin, Kłaj, Drwinia, Kielce, Kraków, Bratucice, Brzesko.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Firma Przewóz Towarów Handel i Usługi, Tomasz Szot, Muniga Wojciech, Mikulska Barbara, Styczeń Magdalena, Mardeusz Andrzej, Korbut Marcin, Korta Monika, Kozłowska Małgorzata, Rachwał Barbara, Samek Joanna oraz 128 innych.

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z Siedzibą w Łapczycy funkcjonując na rynku zleca w ramach kategorii: Usługi Edukacyjne I Szkoleniowe , Pomoce Dydaktyczne , Komputery Przenośne , Sprzęt Dydaktyczny , Usługi Szkolnictwa Podstawowego, Farby Do Celów Szkolnych , Różne Usługi Szkolne , Wyroby Dekoracyjne , Kukiełki , Teatrzyki Kukiełkowe .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zleciła XX3 przetargów , wydatki z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych przez XX8 wykonawców wynosił: X XXX X06,03 PLN.

Dane instytucji

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z Siedzibą w Łapczycy

Łapczyca 334
32-744 Łapczyca.
Województwo małopolskie.

REGON: 85039204500000
Telefon: 14 6100240
Fax: (014)6100240wew.21
E-mail: ******@onet.pl

Komentarze

comments powered by Disqus