Gmina Wartkowice

Statystyki ogólne

X8
Ilość zamówień
XX XXX 567,92
PLN wydanych w drodze zamówień
X.0%
Z wolnej ręki
X6
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Gmina Wartkowice (GW) to instytucja działająca w obszarze przetargów. Instytucja, mieści się pod adresem: Stary Gostków 3d, 99-220, Wartkowice oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Poddębice, Sieradz, Uniejów, Wartkowice, Kutno, Turek, Ner Kolonia 22, Wola Grzymkowa 25A, Łódź, Dalików.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI EKOMEL S.A., MARKBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, TONSMEIER Centrum Sp.z o.o., WODNER II KAZIMIERZ ŻURAWSKI, Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Spółka z o.o., P.H U. Kupczyk Grażyna ul. Mickiewicza 9, 99-210 Uniejów., WODNER Sp. s.c. Kazimierz Żurawski, Wiesław Brzeziński, ROTO-POL Tomasz Cichecki, Marta Szymczak oraz 46 innych.

Gmina Wartkowice funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Usługi Odbioru Ścieków, Usuwania Odpadów, Czyszczenia/sprzątania I Usługi Ekologiczne , Usługi Recyklingu Odpadów , Żużel, Popioły, Odpady Żelaza I Złom , Usługi Związane Z Odpadami , Usługi Wywozu Odpadów , Usługi Wywozu Odpadów Pochodzących Z Gospodarstw Domowych , Usługi Transportu Odpadów , Usługi Odśnieżania , Pojemniki I Kosze Na Odpady I Śmieci .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zlecono X8 przetargów i zamówień publicznych, koszty z przetargów realizowanych przez X6 podwykonawców wynosił: XX XXX 567,92 PLN.

Dane instytucji

Gmina Wartkowice

Stary Gostków 3d
99-220 Wartkowice.
Województwo łódzkie.

REGON: 54594600000
Telefon: 43 6785105
Fax: 0436785170
E-mail: **********@bipjst.pl

Komentarze

comments powered by Disqus