Gmina w Białaczów

Statystyki ogólne

X4
Ilość zamówień
XX XXX 772,83
PLN wydanych w drodze zamówień
X.7%
Z wolnej ręki
X0
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Gmina w Białaczów (GwB) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Piotrkowska 12, 26-307, Białaczów oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Opoczno, Gielniów, Piotrków Tryb., Kielce, Piotrków Trybunalski, Radom, Końskie, Przysucha, Radomsko, Lublin.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Opocznie Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o., Usługi Remontowo-Budowlane Guldziński Krzysztof, INTERBUD Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Prywatne Eueo-Profil Grzegorz Zimnicki, Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy sp zo.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo - Handlowe BUD-TRANS, FIRMA GWADERA Handel i Usługi Budowlane, Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa KOMBUD Sp zoo, z siedzibą w Radomiu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Opocznie oraz 40 innych.

Gmina w Białaczów funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane, Roboty Drogowe, Roboty Malarskie, Tynkowanie, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Usługi W Zakresie Publicznego Transportu Drogowego , Roboty W Zakresie Wykonywania Pokryć I Konstrukcji Dachowych I Inne Podobne Roboty Specjalistycze, Roboty Budowlane W Zakresie Budynków, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków.

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zamknięto X4 zamówień publicznych, płatności z postępowań zamówień publicznych wykonanych przez X0 firm wynosił: XX XXX 772,83 PLN.

Dane instytucji

Gmina w Białaczów

ul. Piotrkowska 12
26-307 Białaczów.
Województwo łódzkie.

REGON: 59064782000000
Telefon: 44 7581414
Fax: 0447581414
E-mail: ***********@wp.pl

Komentarze

comments powered by Disqus