Gmina Terespol

Statystyki ogólne

X5
Ilość zamówień
XX XXX 787,26
PLN wydanych w drodze zamówień
X.7%
Z wolnej ręki
X7
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Gmina Terespol (GT) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Wojska Polskiego 47, 21-550, Terespol oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Biała Podlaska, Małaszewicze, Warszawa, Lublin, Osieck, Biała Podlaksa, Biała Podlska, Olsztyn, Skierniewice, Terespol.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak EKO-BUG sp. z o.o.w Kobylanach ul. Słoneczna 7, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., P.U.H AGROTECHNIKA Maszyny Rolnicze, Krzysztof Laszuk,, PPHU TRANSBET Marian Wojtiuk, P.P.H-U. TRANSBET Marian Wojtiuk, FEDRO Sp. z o.o., Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowe Granit, Firma Handlowo-Usługowa EKSPERT S.C. Sławomir Bielicki Marek Sala, 1. PH Conkret Sp z o.o ul. Sidorska 59 21-500 Biała Podlaska 2. PetroDom-EKO Domański Spółka jawna ul. Sidorska 59G 21-500 Biała Podlaska, GM Gadgets Grzegorz Pałczyński oraz 17 innych.

Gmina Terespol funkcjonując na rynku zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Instalowanie Znaków Drogowych, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty W Zakresie Kształtowania Terenów Zielonych, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Usługi Wywozu Odpadów Pochodzących Z Gospodarstw Domowych , Usługi Transportu Odpadów .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zleciła X5 przetargów , wydatki z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych przez X7 wykonawców wynosił: XX XXX 787,26 PLN.

Dane instytucji

Gmina Terespol

ul. Wojska Polskiego 47
21-550 Terespol.
Województwo lubelskie.

REGON: 3023747000000
Telefon: 83 4112000
Fax: 834112009
E-mail: *.*********@terespol.ug.gov.pl

Komentarze

comments powered by Disqus