Gmina Supraśl

Statystyki ogólne

XX4
Ilość zamówień
XX XXX 716,41
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.2%
Z wolnej ręki
XX2
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Gmina Supraśl (GS) to instytucja działająca w obszarze przetargów. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Piłsudskiego 58, 16-030, Supraśl oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Białystok, Supraśl, Kleosin, Bielsk Podlaski, Sokółka, M. Sienkiewicze 17, Choroszcz, Hajnówka, Bialystok, Warszawa.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane Kazimierz Samborski, BBGM Gryko Kamila, Instalatorstwo Elektryczne Józef Mazurek, Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Antoni Kruczkowski m. Sienkiewicze 17 ,, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Wiesław Grabek, Przedsiebiorstwo Instalacji Sanitarnych i Robót Ziemnych Wodrex Leszek Jaworski, Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Ukasz Łukasz Grygiencz, Producent Kostki Brukowej i Galnterii Betonowej BRUX Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane GRYC Budownictwo BARTŁOMIEJ GRYC, INFRA INSTAL Sp. z o.o. oraz 152 innych.

Gmina Supraśl funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty W Zakresie Nawierzchni Ulic, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Ciągów Komunikacyjnych I Linii Energetycznych, Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Nadzór Nad Robotami Budowlanymi .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zlecono XX4 przetargów i zamówień publicznych, koszty z przetargów realizowanych przez XX2 podwykonawców wynosił: XX XXX 716,41 PLN.

Dane instytucji

Gmina Supraśl

ul. Piłsudskiego 58
16-030 Supraśl.
Województwo podlaskie.

REGON: 5065914800000
Telefon: 85 7132725
Fax: 0857132720,7132725
E-mail: **@suprasl.pl

Komentarze

comments powered by Disqus