Gmina Starogard Gdański

Statystyki ogólne

XX2
Ilość zamówień
XX XXX 321,77
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.3%
Z wolnej ręki
XX9
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Gmina Starogard Gdański (GSG) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Sikorskiego 9, 83-200, Starogard Gdański oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Starogard Gdański, Borzechowo, Gdańsk, Warszawa, Pinczyn, Lubichowo, Starogard, Łodź, Skarszewy, Skórcz.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak PRZEDSIęBIORSTWO BUDOWLANO HANDLOWE TAMUR TADEUSZ SZCZUBEłEK, Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe NOVA Sp. z o.o., Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku, Usługowy Zakład Robót Ziemnych Leszek Warczak, SKANSKA S.A., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych EKOBUD - Starogard Gd., INSTAL Hurt-Detal Andrzej Landowski, P.H.U. MARI-MAR Rafał Jankowski oraz 169 innych.

Gmina Starogard Gdański funkcjonując na rynku zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Ciągów Komunikacyjnych I Linii Energetycznych, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Nieregularny Transport Osób , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Usługi Architektoniczne, Budowlane, Inżynieryjne I Kontrolne , Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg.

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zleciła XX2 przetargów , wydatki z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych przez XX9 wykonawców wynosił: XX XXX 321,77 PLN.

Dane instytucji

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański.
Województwo pomorskie.

Telefon: 58 5625067
Fax: (058)5624641
E-mail: ***********@ug.pl

Komentarze

comments powered by Disqus