Gmina Starachowice

Statystyki ogólne

XX3
Ilość zamówień
XXX XXX 886,68
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.1%
Z wolnej ręki
XX2
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Gmina Starachowice (GS) to instytucja działająca w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Radomska 45, 27-200, Starachowice oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Starachowice, Kielce, Warszawa, Kraków, Radom, Ostrowiec Świętokrzyski, Ul.myśliwska 1A, Wąchock, Jędrzejów, Skarżysko-Kamienna.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak F.T.U.H. DAREK Dariusz Fijałkowski, Zakład Produkcyjno - Usługowo- Handlowy POCHBUD Pocheć Stanisław Włodarczyk Jerzy Spółka Jawna, Zakład Usług Wodnych i Komunalnych inż. Adam Węgrzecki, EMBUD III Spółka Jawna Kazimierz Sławek, Jerzy Perchel, Zakład Budowy i Konserwacji Terenów Zielonych Henryk Pryciak, F.U.H. WAMEX Wiesław Malicki, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A., Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych BUDOSTAL-8 Spółka Akcyjna, Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych Projektowanie i Wykonawstwo mgr inż. Anna Grochowina, Komunalne Przedsiębiorstwo Usługowo Remontowe KomPUR Sp. z o.o. oraz 222 innych.

Gmina Starachowice funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane, Roboty Drogowe, Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Usługi Odśnieżania , Usługi Sprzątania , Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Nadzór Nad Robotami Budowlanymi , Usługi Zamiatania Ulic .

Bazując na danych publicznych szacujemy że na teraz zamknięto XX3 zamówień publicznych, płatności z postępowań wykonanych przez XX2 firm wynosił: XXX XXX 886,68 PLN.

Dane instytucji

Gmina Starachowice

ul. Radomska 45
27-200 Starachowice.
Województwo świętokrzyskie.

REGON: 51618100000
Telefon: 41 2748811
Fax: 0412743057
E-mail: ********@um.starachowice

Komentarze

comments powered by Disqus