Gmina Opole Lubelskie

Statystyki ogólne

XX2
Ilość zamówień
XX XXX 544,95
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.9%
Z wolnej ręki
X4
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Gmina Opole Lubelskie (GOL) to instytucja działająca w obszarze przetargów. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Lubelska 4, 24-300, Opole Lubelskie oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Kraśnik, Lublin, Opole Lubelskie, Chodel, Puławy, Janów Lubelski, Warszawa, Radom, Kielce, 35-301 Rzeszów
.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak WOD-BUD Sp. z o.o., KONSORCJUM FIRM: LIDER: PBI Infrastruktura S. A., PARTNER: PBI WMB Sp. z. o. o., PPTHU ROLBUD i KOPALNIA PIASKU Roman Madejek, Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski, PGE Dystrybucja Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Patyniak Marcin, Przedsiebiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., SPORT GRUPA Sp. z o.o., INVEST BIURO B. Ważny , P. Ważny
, Prywatne Przedsiębiorstwo TransportowoHandlowo Usługowe ROLBUD i Kopalnia Piachu Roman Madejek oraz 74 innych.

Gmina Opole Lubelskie funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Różnych Nawierzchni, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Instalowanie Znaków Drogowych, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne.

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zlecono XX2 przetargów i zamówień publicznych, koszty z przetargów realizowanych przez X4 podwykonawców wynosił: XX XXX 544,95 PLN.

Dane instytucji

Gmina Opole Lubelskie

ul. Lubelska 4
24-300 Opole Lubelskie.
Województwo brak.

REGON: 43102002600000
Telefon: 81 8272045
Fax: 0-818272835
E-mail: ***********@opolelubelskie.pl

Komentarze

comments powered by Disqus