Gmina Nowe Miasto

Statystyki ogólne

X5
Ilość zamówień
XX XXX 428,61
PLN wydanych w drodze zamówień
X.6%
Z wolnej ręki
X0
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Gmina Nowe Miasto (GN) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Apteczna 8, 09-120, Nowe Miasto oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Ciechanów, Nowe Miasto, Płońsk, Pułtusk, Maków Maz., Kacice 76, Łódź, Kielce, Kobyłka, Kossobudy 7.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nowym Mieście., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie, Konsorcjum ZUH SEBUD Sebastian Piętka ZUH KOPRANS Witold Piętka, Z.U.H. SEBUD Sebastian Piętka, SPRING Andrzej Łataś, Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD I Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna, MONIKA Usługi, Produkcja, Handel, Wydobycie Kruszywa Słodkowska Monika, Konsorcjum: 1. ZUH MARBUD Mariusz Piętka 2. ZUH KOPTRANS Witold Piętka, KP-INSTALACJE Krzysztof Bobrowski oraz 30 innych.

Gmina Nowe Miasto funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Budowy Dróg, , Olej Napędowy, Usługi Recyklingu Odpadów , Usługi Wywozu Odpadów Pochodzących Z Gospodarstw Domowych , Usługi Wywozu Odpadów , Usługi Transportu Odpadów , Usługi Związane Z Odpadami , Usługi Gospodarki Odpadami , Roboty W Zakresie Naprawy Dróg.

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zamknięto X5 zamówień publicznych, płatności z postępowań wykonanych przez X0 firm wynosił: XX XXX 428,61 PLN.

Dane instytucji

Gmina Nowe Miasto

ul. Apteczna 8
09-120 Nowe Miasto.
Województwo mazowieckie.

REGON: 13037828400000
Telefon: 23 6614119
Fax: 0226614456
E-mail: **********@vp.pl

Komentarze

comments powered by Disqus