Gmina Nowe Miasteczko

Statystyki ogólne

X9
Ilość zamówień
XX XXX 569,82
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.3%
Z wolnej ręki
X9
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Gmina Nowe Miasteczko (GNM) to instytucja działająca w obszarze przetargów. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Rynek 2, 67-124, Nowe Miasteczko oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Głogów, Nowa Sól, Zielona Góra, Dębno, Nowe Miasteczko, Otyń, Śmigiel, Warszawa, Ząbkowice Śl., Przemków.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe KAMBUD, ul Długa 6,, Dekarstwo Adam Reichel Sp. z o.o., Konsrocjum: 1.Bruk-Art. Wojciech Wojciechowski, 2.Przedsiebiorstwo Budowncitwa Drogowego, Konsorcjum: 1. BRUK-ART. Wojciech Wojciechowski. 2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego sp. z o.o., Instal-Głogów Sp. z o. o., INST -ECO S.C. Alina i Ryszard Reba, EKO24 Barbara Plewko, BRUK-ART WOJCIECH WOJCIECHOWSKI, Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe INWEST Jan Kłak, konsorcjum firm: PRORINK POLSKA sp. z o.o. oraz Budowa Lodowisk TOL sp. z o.o. oraz 49 innych.

Gmina Nowe Miasteczko funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty Drogowe, Usługi Udzielania Kredytu , Roboty W Zakresie Okablowania Oraz Instalacji Elektrycznych , Instalowanie Urządzeń Oświetlenia Zewnętrznego , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Budynki O Szczególnej Wartości Historycznej Lub Architektonicznej, Roboty W Zakresie Wykonywania Pokryć I Konstrukcji Dachowych I Inne Podobne Roboty Specjalistycze, Usługi Usuwania Azbestu , Usługi W Zakresie Publicznego Transportu Drogowego .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zlecono X9 przetargów i zamówień publicznych, koszty z przetargów realizowanych przez X9 podwykonawców wynosił: XX XXX 569,82 PLN.

Dane instytucji

Gmina Nowe Miasteczko

ul. Rynek 2
67-124 Nowe Miasteczko.
Województwo lubuskie.

REGON: 97077034000000
Telefon: 68 3888154
Fax: 0683888461
E-mail: *********@nowemiasteczko.pl

Komentarze

comments powered by Disqus