Gmina Milejów

Statystyki ogólne

XX0
Ilość zamówień
XX XXX 148,46
PLN wydanych w drodze zamówień
X.8%
Z wolnej ręki
X7
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Gmina Milejów (GM) to zleceniodawca działający na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Partyzancka 13A, 21-020, Milejów oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Lublin, Świdnik, Milejów, Lubartów, Bielsk Podlaski, Zamość, Łęczna, Piaski, Puchaczów, Stary Lubotyń.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie, P.H.U. INWOD, USŁUGI TRANSPORTOWE PRZEWÓZ OSÓB ZBIGNIEW PASZKOWSKI, Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej WSCHÓD, Andrzej i Józef Kwiatkowscy s.c., Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych w Lublinie S.A., ENERGO Sp. z o.o., Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Andrzej Wróbel oraz 47 innych.

Gmina Milejów funkcjonując na rynku przetargowym zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne, Instalowanie Znaków Drogowych, Usługi W Zakresie Specjalistycznego Transportu Drogowego Osób , Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Konserwacji Dróg, Usuwanie Wierzchniej Warstwy Gleby, Usługi Nadzoru Budowlanego , Przygotowanie Terenu Pod Budowę.

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zleciła XX0 przetargów , wydatki z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych przez X7 wykonawców wynosił: XX XXX 148,46 PLN.

Dane instytucji

Gmina Milejów

ul. Partyzancka 13A
21-020 Milejów.
Województwo lubelskie.

REGON: 43101955000000
Telefon: 81 7572026
Fax: 0817572385
E-mail: **********@milejow.pl

Komentarze

comments powered by Disqus