Gmina Miejska Świdnik

Statystyki ogólne

XX2
Ilość zamówień
XXX XXX 417,73
PLN wydanych w drodze zamówień
X.0%
Z wolnej ręki
XX9
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Gmina Miejska Świdnik (GMŚ) to zleceniodawca działający na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 15, 21-040, Świdnik oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Lublin, Świdnik, Warszawa, Mełgiew, Melgiew, Rzeszów, Bełżyce, Nałęczów, Wrocław, Wrocław;.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Rzeczoznawstwo-Wyceny Nieruchomości mgr inż. Edward Kępa, BIPO-BUD S.C. LESZEK PALUCH , ALEKSANDER BIELAK USŁUGI ASCENIZACYJNE,USŁUGI BUDOWLANE, Jolanta Chudnik, Anna Kowalska, Elżbieta Wanarska, Mostostal Warszawa S.A., Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych PROMAT Tadeusz Cichosz, Maria Lorenz, Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Sp. z o.o., Małgorzata Okapa oraz 369 innych.

Gmina Miejska Świdnik funkcjonując na rynku przetargowym zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Ciągów Komunikacyjnych I Linii Energetycznych, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Usługi W Zakresie Nieruchomości, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne, Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Roboty Remontowe I Renowacyjne, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu.

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zleciła XX2 przetargów , wydatki z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych przez XX9 wykonawców wynosił: XXX XXX 417,73 PLN.

Dane instytucji

Gmina Miejska Świdnik

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 15
21-040 Świdnik.
Województwo lubelskie.

Telefon: 81 4686625
Fax: 0817517608
E-mail: ******@swidnik.umgov.pl

Komentarze

comments powered by Disqus