Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie

Statystyki ogólne

XX54
Ilość zamówień
XXX XXX 081,88
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.2%
Z wolnej ręki
XX5
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie (GMRMZDiZ, GMRMZDiZwR) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Targowa 1, 35-064, Rzeszów oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Rzeszów, Głogów Małopolski, Pruszków, Warszawa, Jarosław, Kraków, Niebylec, Rudna Mała 17A, Przewrotne, Rzeszó.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o., Strabag Sp. z o.o., SKANSKA S.A., Magdalena Wańkowicz Firma Handlowo-Usługowa ENES-BRUK, Adam Leja - prowadzący działalność gosp. pn. Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego - Handlowego REMONTPIEC, Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGBUD Sp. z o.o., Spółdzielnia Usługowo - Wytwórcza ROL-POL, Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych sp. z o.o., ELRES Sp. z o.o. oraz 285 innych.

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty W Zakresie Nawierzchni Ulic, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Instalowanie Urządzeń Oświetlenia Drogowego , Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty W Zakresie Konserwacji Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Linii Energetycznych, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg.

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zamknięto XX54 zamówień publicznych, płatności z postępowań zamówień publicznych wykonanych przez XX5 firm wynosił: XXX XXX 081,88 PLN.

Dane instytucji

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie

ul. Targowa 1
35-064 Rzeszów.
Województwo podkarpackie.

REGON: 69048055700000
Telefon: 17 8627471
Fax: 0178526223
E-mail: *****@rzeszow.um.gov.pl

Komentarze

comments powered by Disqus