Gmina Miasto Lublin

Statystyki ogólne

XX69
Ilość zamówień
XXX XXX 437,68
PLN wydanych w drodze zamówień
X.6%
Z wolnej ręki
XX4
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Aktywność instytucji w przetargach
Data Rodzaj Szczegóły
2016-08-26 Przetarg Wykonanie robót uzupełniających dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach umowy Nr 19/IR/16 z dnia 29.03.2016 r. na zmianę zagospodarowania Placu Litewskiego w Lublinie wraz z przebudową jego nawierzchni oraz budową multimedialnego zespołu fontann z zapleczem technicznym, rozbiórką budynku szaletu oraz budową nowego, podziemnego szaletu, przeniesieniem stacji meteorologicznej, przebudową układu komunikacyjnego oraz sygnalizacji świetlnej, urządzeniem terenów zieleni, małą architekturą oraz budową i przebudową sieci: wodociągowej z przyłączami,
2016-08-26 Wyniki Wykonanie robót uzupełniających dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach umowy Nr 19/IR/16 z dnia 29.03.2016 r. na zmianę zagospodarowania Placu Litewskiego w Lublinie wraz z przebudową jego nawierzchni oraz budową multimedialnego zespołu fontann z zapleczem technicznym, rozbiórką budynku szaletu oraz budową nowego, podziemnego szaletu, przeniesieniem stacji meteorologicznej, przebudową układu komunikacyjnego oraz sygnalizacji świetlnej, urządzeniem terenów zieleni, małą architekturą oraz budową i przebudową sieci: wodociągowej z przyłączami,
2016-08-18 Wyniki Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej z zagospodarowaniem terenu przy ul. Siemiradzkiego w Lublinie, inwestycji realizowanej w ramach projektu budżetu obywatelskiego na 2016 r. pod nazwą: Zielone boisko - czyli strzał w Dziesiątkę
2016-08-18 Wyniki budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Kalinowszczyzna 70 w Lublinie
2016-08-18 Wyniki Zaprojektowanie oraz rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Lublinie

Opis instytucji

Gmina Miasto Lublin (GML) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: Pl. Łokietka 1, 20-950, Lublin oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Lublin, Warszawa, Kraków, Świdnik, Poznań, Katowice, Wrocław, Olsztyn, Łęczna, Stalowa Wola.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni w Lublinie Spółka z o. o., Wiesław Kołodzieja prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AB GEO - Geodezja., Piotr Żak Obsługa Rynku Nieruchomości, HOTEL G.E. Wrocław Sp. z o.o. (Hotel Campanile we Wrocławiu ul. Jagiełły 7, 50-201 Wrocław), Biuro Obsługi Rynku Nieruchomości s.c., Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Lublinie Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Piotr Żak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI, Biuro Geodezyjno - Projektowe PROKART Urszula Kominek, EDACH P.H.U. Sp. z o.o., Marta Jastrzębska, Usługi Geodezyjne oraz 884 innych.

Gmina Miasto Lublin funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Usługi Biegłych , Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Usługi Architektoniczne, Inżynieryjne I Pomiarowe , Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Ciągów Komunikacyjnych I Linii Energetycznych, Roboty Instalacyjne W Budynkach , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Różnych Nawierzchni.

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zamknięto XX69 zamówień publicznych, płatności z postępowań wykonanych przez XX4 firm wynosił: XXX XXX 437,68 PLN.

Dane instytucji

Gmina Miasto Lublin

Pl. Łokietka 1
20-950 Lublin.
Województwo lubelskie.

REGON: 59419800000
Telefon: 81 4663000
Fax: 0814663001
E-mail: ***_*********@um.lublin.pl

Komentarze

comments powered by Disqus