Gmina Miasto Lębork

Statystyki ogólne

XX0
Ilość zamówień
XXX XXX 012,00
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.1%
Z wolnej ręki
XX1
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Gmina Miasto Lębork (GML) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Armii Krajowej 14, 84-300, Lębork oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Lębork, Bytów, Gdańsk, Słupsk, Lębork - Mosty, Luzino, Sierakowice, Nowa Wieś Lęborska, Warszawa, Kartuzy.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak AWIL s.c. T. Parlak-A.Parlak, Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego - Sylwia Galikowska, Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Krzysztof Adamek, Andrzej Rożnowski, GEO-MAPA Usługi Geodezyjne Jarosław Gomuła, Usługi Geodezyjne GEOEKSPERT Paweł Jędrzejewski, GEODEZJA, Obsługa Budownictwa i Nieruchomości Zenon Chmieliński, Nieruchomości Senwicki Michał Senwicki, awil s.c., Przedsiębiorstwo Budowlane WÓJCIK Wiesław Wójcik oraz 281 innych.

Gmina Miasto Lębork funkcjonując na rynku zleca w ramach kategorii: Usługi W Zakresie Nieruchomości, Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Nadzór Nad Robotami Budowlanymi , Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej , Roboty W Zakresie Nawierzchni Ulic, Ogólne Roboty Budowlane Związane Z Budową Rurociągów, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Instalowanie Urządzeń Oświetlenia Drogowego , Roboty Budowlane, Instalowanie Znaków Drogowych.

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zleciła XX0 przetargów , wydatki z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych przez XX1 wykonawców wynosił: XXX XXX 012,00 PLN.

Dane instytucji

Gmina Miasto Lębork

ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork.
Województwo pomorskie.

REGON: 52355400000
Telefon: 59 8624280
Fax: 0-598622427
E-mail: *********@onet.eu

Komentarze

comments powered by Disqus